Beschadigde bakstenen

Bij gevel- of muurschade zijn het niet alleen de voegen in de muur. Ook het metselwerk in de muur hebben te lijden onder weersomstandigheden en kunnen beschadigd raken. Het vervangen van de bakstenen is in veel gevallen niet gewenst omdat er grote kleurverschillen kunnen optreden. De nieuwe bakstenen blijven zichtbaar, ondanks dat de kleur redelijk goed overeenkomt.

Steenreparatie

Het vervangen van bakstenen is gelukkig niet altijd nodig. De bakstenen kunnen door ons gerepareerd worden met speciale steenpasta. Deze steenpasta stellen wij nauwkeurig samen zodat het bijna niet van het origineel te onderscheiden is. Zo kunnen wij nagenoeg elke gewenste kleur creëren en de schade aan de muren duurzaam en onzichtbaar herstellen.

Te repareren schades

Hieronder staan schades die we veel tegenkomen in ons werk en die goed te herstellen zijn:

  • Scheuren
  • Boorgaten
  • Gebroken stenen door ijzer / roestvorming
  • Verweerde stenen